Hoppa till sidans innehåll

Basketklass (Svaneskolan)


Svaneskolan är centralt belägen i Lund mellan stadsparken och centrala idrottsplatsen och erbjuder undervisning i årskurserna 7-9. Vår vision är att alla på Svaneskolan skall nå en god hälsa. Vi satsar på friskfaktorer genom att

 

-    stimulera till daglig fysisk aktivitet

-    ge ökad medvetenhet om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa.

 

Vi gör detta genom aktiv satsning på hälsoprofil, där bollinriktning med basket eller fotboll är en del i den profilen, och inom FMS, fysisk, mental och social hälsa, som beskrivs utförligare på vår hemsida.

Ska du börja sexan eller sjuan till hösten?

Är basket det bästa du vet? Då är Svaneskolans bollprofil något för dig!  Du får klasskamrater som gillar samma sport som du. Din idrott blir ett ämne på schemat. Vi tror att detta gör skolan roligare, är positivt för ditt övriga skolarbete och stimulerar din personliga utveckling.

Vad får jag lära mig?

Fortfarande är det undervisningen i skolans 16 obligatoriska ämnen som är viktigast. För de elever som väljer bollprofilinriktning ersätts vissa delar av elevens val (se nästa rubrik) med bollspel och träning i din idrott men undervisningen ger också grundläggande kunskaper och färdigheter inom kostlära, träningslära, ledarskap och domarskap (på schemat kallar vi detta för coachning).

Hur mycket får jag träna?

I årskurserna 7–9 har du 2 x 80 min träning i din bollsport (i årskurs 6 är vår tanke att börja försiktigare med 1 x 80 min träning), 50 min teori (coaching) varannan vecka och 1 x 60 min Idrott och hälsa (i årskurs 6 blir det 2 x 60 min). Träningen i basket sker i Eoshallen av utbildade basketcoacher. Idrott och hälsa samt coachning sker på Svaneskolan.

Vilka och hur många får vara med?

Ska du börja i åk 6 eller i åk 7 till hösten kan du söka. Antalet platser i är begränsat. Vid stort antal sökande sker antagning i samarbete med IK Eos. Om nödvändigt kommer antagningskriterier att gälla i följande ordning:

1)    tillhör och deltar i föreningsverksamhet den sökta specialidrotten på sin fritid

2)    närhetsprincip

3)    engagemang (hängivenhet för idrotten, träningsflit – hänsyn tas dock inte till skicklighet)

4)    lottning.

Hur indelningen blir i klasser är avhängigt av hur många som söker den ena eller den andra bollsporten. Likaså försöker vi att bilda blandade klasser med elever som har bollprofilen och andra inte. Då går man tillsammans på alla lektioner utom träningarna i sin egen bollidrott och coachingen.

Hur anmäler jag mig?

Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten skall vara Svaneskolan tillhanda senast
den 1 mars. Besked om antagning lämnas i början av april.
 

Blir det något informationsmöte?

I början av februari är det öppet hus på Svaneskolan. Håll uppsikt efter inbjudan till detta!

Har du frågor som måste besvaras innan dess, eller om du inte har möjlighet att komma, kan du vända
dig till någon av kontaktpersonerna i här nedan.

 

 

Kontakt 

Rektor: Jessica Pettersson

Tel: 046-35 71 51. Mail: This is a mailto link

Idrottslärare: Ingemar Rosberg 

Tel 0703-19 07 23 Mail: This is a mailto link

Basketinstruktör: Simona Bartkova

Tel:  Mail: This is a mailto link

Svaneskolan 

Hemsida idrottsprofil

 

Uppdaterad: 2016-09-06 12:20
Skribent: Andreas Holmgran

Euro-Finans

 

 

Elite Hotel IdeonSkånes Basketbollförbund

 

Riksbyggen
Actic Lund
Spalding
u95jci4jckufvpq0nhjy

teamsportia
melle190


basket24_logo


SBBKlogoss

Postadress:
Eos Lund BF - Basket
Arkivgatan 32, Hallbokning: 046-159494
22359 Lund

Kontakt:
Tel: 046-159494
Fax: 046-125550
E-post: This is a mailto link

Se all info