14 May

Axel Wallin blir
Social Hållbarhetschef i IK Eos

I januari 2016 startade Eos upp programmet Eos Cares, med grundtanken att Eoshallen kan utvecklas till en mötesplats inte bara för basket utan även för integration, språkträning och social etablering. Axel Wallin var initiativtagare till det brett uppmärksammade programmet, och sedan oktober 2018 arbetar han heltid med att utveckla Eos sociala engagemang.

För att förtydliga uppdraget har Axel från och med den 1 maj titeln Social Hållbarhetschef för IK Eos. Detta innebär i praktiken inga förändrade arbetsuppgifter, men visar på att föreningens sociala arbete är större än bara det som ingår i Eos Cares aktiviteter.

– Just nu arbetar vi till exempel med att starta upp en ny social idrottsförening i Klostergården, säger Björn Göransson, IK Eos Klubbdirektör. Vi har även ett mycket intressant samarbete med Lunds kommun och Rädda Barnen inom Prisma-projektet som leds av Eos. Här utvecklar vi en metod för att tillgängliggöra hela kommunens fritidssektor för grupper som idag står utanför en aktiv och meningsfull fritid.

Att IK Eos har en Social Hållbarhetschef som fokuserar enbart på dessa frågor är även ett viktigt ställningstagande för föreningen.

– Den här titeln har börjat dyka upp inom organisationer runt om i landet, men förmodligen blir jag den första Sociala Hållbarhetschefen inom svensk idrottsrörelse. Eos är en unik förening på många sätt, och det här är ännu ett exempel på hur vi uttrycker vår värdegrund, säger Axel Wallin. Förhoppningsvis kommer flera föreningar och idrottsförbund att ta efter.

Eos Cares arbete kan följas på Eos Cares hemsida

Alla nyheter