Eos Cares

Människor, mångfald, möten

Språkcaféer, samhällsrådgivning, områdesfester, cykelskola, nattidrott för ungdomar, lovaktiviteter för barn, utflykter, hemspråksundervisning, matlagningsträffar, mentorprogram, sommar- och vinterfester – och mycket annat.

Det flerfaldigt prisbelönta programmet Eos Cares samlar IK Eos insatser för socialt ansvarstagande utanför den ordinarie basketverksamheten.

Syfte med Eos Cares är att:

  • Välkomna och involvera alla samhällsgrupper i föreningens gemenskap
  • Öppna upp Eoshallen som ett centrum för integration, språkträning och social etablering
  • Utveckla metoder och lösningar för hur idrottsföreningar kan bidra i samhällsutmaningar

Med detta är Eos Cares en katalysator för social utveckling i Lund. Tillsammans med kommunen och många andra samarbetspartners genererar programmet insatser som varje år involverar flera tusen personer.

Sedan 2024 har den sociala verksamheten som byggts upp inom Eos Cares överförts till två olika verksamheter:

  • Social idrott drivs genom Eos Hemmaplan-sektion.
  • Integrationsarbete drivs genom den självständiga föreningen Interkultur i Lund, som samlar olika grupper av nyanlända som kommit till Lund från 2015 och framåt.

Mer information om Eos Cares finns på eoscares.se.