Eos Cares

Människor, mångfald, möten

Språkcaféer, samhällsrådgivning, områdesfester, cykelskola, nattidrott för ungdomar, gratis lovaktiviteter för barn, utflykter, hemspråksundervisning, matlagningsträffar, mentorprogram, sommar- och vinterfester – och mycket annat.

Det flerfaldigt prisbelönta programmet Eos Cares samlar IK Eos insatser för socialt ansvarstagande utanför den ordinarie basketverksamheten.

Syfte med Eos Cares är att:

  • Välkomna och involvera alla samhällsgrupper i föreningens gemenskap
  • Öppna upp Eoshallen som ett centrum för integration, språkträning och social etablering
  • Utveckla metoder och lösningar för hur idrottsföreningar kan bidra i samhällsutmaningar

Eos Cares är en spindel i nätet inom Lunds civilsamhälle, och en nära samarbetspartner till flera förvaltningar inom Lunds kommun. Varje år medverkar flera tusen personer i programmets aktiviteter.

Eos Cares verksamhet drivs genom tre program:

  • Eos Social Hub - engelskspråkiga aktiviteter för regionens internationella community
  • Prisma - riktade insatser mot nyanlända och andra grupper i behov av inkludering
  • HSIF Klostergården - vår sociala idrottsförening
    Dessutom drivs inom programmet ett flertal sociala utvecklingsprojekt.

Mer information om Eos Cares finns på eoscares.se.