Eos Cares

Eos Cares
- Ett av svensk idrotts största sociala hållbarhetsprogram

Det flerfaldigt prisbelönta programmet Eos Cares samlar föreningens ansträngningar för att bidra i ett större sammanhang. Med bas i Eoshallen som en social mötesplats är Eos Cares en spindel i nätet inom Lunds civilsamhälle, och en given samarbetspartner till kommunen och andra organisationer som verkar för inkludering och möten mellan samhällsgrupper. Under 2019 medverkade över 2 000 personer i Eos Cares språkcaféer, nattidrott för ungdomar, utflykter, hemspråksundervisning, matlagningsträffar, mentorprogram, sommar- och vinterfester och mycket annat.

Eos Cares har en egen hemsida med information om programmets olika verksamheter, projekt och aktiviteter. Här kommer du till eoscares.se!