Prisma

Prisma - För en inkluderande fritidssektor inom Lunds kommun

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i Lunds kommun, i syfte att skapa en mer tillgänglig och inkluderande fritidssektor. Programmet drivs av Eos Cares i samarbete med Lunds kommun, Rädda Barnen och LKF, och omfattar både fritids- och arbetsmarknadsinsatser. För mer info, se www.eoscares.se/prisma.

Prisma står för "Plattform och Resursteam för Inkludering via Sociala Mötesplatser och Aktiviteter".