Prisma

En fritid där alla får vara med

Plattform och Resursteam för Inkludering via Sociala Mötesplatser och Aktiviteter. Så lyder det fullständiga namnet. Det korta är Prisma.

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i Lunds kommun. Syftet är att skapa en mer tillgänglig och inkluderande fritidssektor.

Programmet, som drivs av Eos Cares i samarbete med Lunds kommun, Rädda Barnen och LKF, omfattar både fritids- och arbetsmarknadsinsatser.

Mer information finns på www.eoscares.se/prisma.