Styrelse

Övergripande ansvar
för mål och ekonomi

IK Eos styrelse väljs av årsmötet, som hålls senast den 30 september varje år. Styrelsens viktigaste ansvarsområden är övergripande verksamhetsmål samt ekonomi. Styrelsearbetet sker till stora delar i kommittéer. Det löpande arbetet i klubben bedrivs av kansliet. Här är Eos styrelse 2018–2019.

Ordförande
Gunnar Westling
Mobil: 0707-15 28 88
E-post: westling.gunnar@gmail.com

Ledamöter
Thomas Pålsson, kassör
Åsa Lundblad
Hana Muhaxhiri
Olle Berglind
Christer Gustafsson
Jill Dourva

Suppleanter
Christoffer von Uthmann