Styrelse

Övergripande ansvar
för mål och ekonomi

IK Eos styrelse väljs av årsmötet, som hålls senast den 30 september varje år. Styrelsens viktigaste ansvarsområden är övergripande verksamhetsmål samt ekonomi. Styrelsearbetet sker till stora delar i kommittéer. Det löpande arbetet i klubben bedrivs av kansliet. Här är Eos styrelse 2021–2022.

Ordförande
Gunnar Westling
Mobil: 0707-15 28 88
E-post: westling.gunnar@gmail.com

Ledamöter
• Hana Muhaxhiri
• Jill Dourva
• Jeanna Linton-Wahlgren
• Olle Berglind
• Per Berntson