Killklubben

Säsongsstart
Preliminärt den 1 oktober 2019.

Mötestid
En vardagskväll per vecka. Mer information kommer.

Ledare och kontaktperson
Henric Lindqvist
E-post: henric@copyboost.se

Assisterande ledare
David Grubb

Medlemsavgift