Studentbasket Damer & Herrar

Säsong
Tränngstiderna startar den 15 september och håller på till den 31 maj 2022.

Träningstider
Onsdag 21.30-22.30 Eoshallen B
Söndag 20.30-22.00 Eoshallen A

Ansvarig
Milene Spyckerelle
E-post: milene.spyckerelle@gmail.com

Xiufei Li
E-post: 769849025@qq.com

Zhengran Yin
E-post: yininsweden@gmail.com

Information

Mer information om avgift, tider, m.m.
Eos kansli
E-post: info@eoslund.se