Femtusen arbetstimmar

Skratt, gemenskap
och ideella insatser

Sedan 1979 arrangerar IK Eos i Lund en av Europas största basketturneringar för ungdomar. Det är möjligt tack vare att omkring 500 spelare, ledare, föräldrar och andra frivilliga tillsammans lägger ner 5 000 timmar per år. Arbetsinsatserna rör sig om allt från korta inhopp till tresiffrigt antal timmar per person.

Eos medarbetare, ledare, spelare och spelarföräldrar drar det tyngsta lasset. Tidigare medlemmar deltar också i arbetet. Ett stort antal frivilliga har varken kopplingar till klubben eller basketsporten. Dessa individer bidrar med sin tid och energi därför att det känns bra att medverka till att ungdomar från olika länder och kulturer träffas, utbyter erfarenheter och utvecklas.

Spelare, föräldrar och frivilliga

De mest tidskrävande uppgifterna i Lundaspelen är hallservice och bespisning. Eftersom den sportsliga delen av Lundaspelen kräver kunskaper om basket, bemannas sporthallarna främst av Eos spelare och ledare. Spelarföräldrar och andra frivilliga är vanligt förekommande i förläggningar, matsalar och kiosker.

Runt 5 000 ideella arbetstimmar per år är dock inte tillräckligt för att ro Lundaspelen i basket i hamn. Ytterligare 2 000 timmar läggs ner på de olika förläggningar, i de flesta fall skolor, som Eos hyr av Lunds kommun. Här sover och vistas tillresta spelare, ledare och domare.

Besök Lundaspelens webbplats