Matcher & måltider

Väloljad organisation
och god kommunikation

Fyrahundra lag. Fyratusen deltagare. Tusen matcher. Tolvtusen övernattningar. Trettiotusen måltider. Det mesta som rör Lundaspelen handlar om stora siffror. För att ro arrangemanget i land varje år behövs en väloljad organisation och god kommunikation mellan olika funktioner och funktionärer.

Arbetet med Lundaspelen leds av en styrgrupp. Den består av femton personer. Var och en av styrgruppens medlemmar är med i någon av de många grupper som ansvarar för Lundaspelens funktioner – från Kansli till Finaler. Grupperna arbetar självständigt och rapporterar till styrgruppen på två sätt: via åtta styrgruppsmöten per år och direkt till funktion Kansli.

Utvärdering och lärdomar

Arbetet med Lundaspelen pågår under hela året, med tyngdpunkten på hösten. Det inofficiella startskottet för den kommande turneringen går i samband med grovstädningen av Eoshallen den 6 januari, dagen efter finalerna. Då görs en informell och översiktlig summering av kärntruppens intryck från den gångna turneringen.

I mars arrangerar styrgruppen ett dokumentationsmöte. Här fattas de viktigaste besluten om nästa års Lundaspelen. Dessutom får de olika grupperna möjlighet att ta fram beslutsunderlag och lämna synpunkter inför kommande planeringsmöten.

Besök Lundaspelens webbplats