Fritidsklubben

Gemenskap och sport
för dig i mellanstadiet

Barn som går på mellanstadiet i Lunds kommun är välkomna att vara med i Fritidsklubben – Eos populära efter skolan-verksamhet i Eoshallen. Verksamheten bygger på klubbens värderingar Respekt, Energi och Lärdom.

Fritidsklubben arbetar med frihet under ansvar. Vi har en ständigt pågående dialog med barnen för att stärka dem i deras personliga utveckling. Personaltätheten är hög, vilket gör att våra ledare finns till för alla barn.

Verksamheten anpassas efter gruppen och individerna och barnen har stor möjlighet att påverka hur dagen ser ut. Fritidsklubben har tillgång till idrottshall varje dag. Där leker vi och provar på olika sporter.

En vanlig dag hos oss
13.00–13.30 Fritidsklubben öppnar
13.30–15.10 Frukt, pyssel och fri lek
15.10–15.30 Mellanmål
16.00–16.45 Planerade aktiviteter i idrottshallen
16.45–18.00 Läsning, lego, sällskapsspel, fri lek

Fakta om Fritidsklubben
• 60 platser, från höstterminen det år då barnet fyller 10 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år
• Eos Fritidsklubb är fristående och bedrivs privat i IK Eos regi
• Mål: Alla barn ska vilja komma hit. Alla barn ska ha roligt. Alla barn ska trivas, känna sig trygga och känna en gemenskap. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas
• Öppettider: Vardagar 13–18. Lov och utvecklingsdagar 9–17. Stängt under sommarlov och jullov
• Barn i Eos fritidsklubb blir automatiskt medlemmar i IK Eos
• Avgift enligt kommunens barnomsorgstaxa samt syskonrabatt om du har barn som går på kommunal förskola eller fritidshem i Lunds kommun
• Möjlighet att prova på. Var med oss en dag utan kostnad. Kontakta oss först på fritids@eoslund.se
• Uppsägningstid: innevarande månad plus en månad från det datum uppsägningen kommer Eos fritidsklubb tillhanda. Mejla uppsägningen till fritids@eoslund.se
• Adress: Eos Fritidsklubb, Eoshallen, Arkivgatan 32 223 59 Lund

Sagt av förälder
”Fritidsklubben nöjer sig inte med fysisk aktivitet. Till vår glädje arbetar Eos även mycket med barnens självkänsla, betydelsen av kamratskap, sociala förmågor och socialt samspel. Personalen uppvisar ett stort engagemang i arbetet med barnen. Fritidsklubben är ett föredöme för hur ett fritids ska fungera.”
Per

Mer information
Eos kansli
Telefon: 046-15 94 94
E-post: info@eoslund.se