24 May

IK Eos hantering av
dina Personuppgifter

Det är säkert få som missat att den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft imorgon, fredag 25/5. Den gäller i hela EU samt parter som handlar med EU, exempelvis sociala media och multinationella aktörer. Även föreningslivet har en viktig uppgift att tillvarata den enskildes rättigheter.

Inom IK Eos hanterar vi en del uppgifter om dig och/eller ditt barn och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här på webbplatsen kan du läsa vår integritetspolicy där det står mer om vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar dem och dina rättigheter.

Här kan du även läsa Eos lilla gröna, en skrift för våra medlemmar, ledare, personal samt föräldrar/vårdnadshavare som har barn i vår verksamhet. Boken innehåller bland annat vår verksamhetsidé, våra värderingar och våra riktlinjer.

Trevlig sommar!

Läs IK Eos integritetspolicy

Alla nyheter