12 December

Språkaccelerator
ökar takten i lärandet

Ett språkcafé med turbo. Så kan Eos Cares nya metodik Språkaccelerator sammanfattas. Målet är att så snabbt som möjligt höja de egna medarbetarnas kunskaper i svenska. Vägen dit går via engagerade språkmentorer. En av dessa är Philip Palmkron.

Sedan nära sex år tillbaka driver Eos Cares varje vecka ett flertal språkcaféer i Lund. Just nu är fyra caféer igång: Eoshallen, Linero, Ideon och Vuxenskolan.

– Under det gångna året utvecklade vi även ett arbetsmarknadsprogram, säger Axel Wallin, social hållbarhetschef i IK Eos.

Det innebär att nyanlända anställs med stöd av kommunen eller Arbetsförmedlingen, för att hjälpa och stötta andra nyanlända som inte kommit lika långt i sin etablering.

– Samtidigt får deltagarna kunskaper, erfarenheter och kontakter som kan öppna dörrar till arbetsmarknaden.

Egen metodik

En avgörande del av medarbetarnas utveckling är språkträning. För att komplettera språkcaféerna har Eos Cares därför utvecklat en egen metodik som snabbt lyfter medarbetarnas kunskaper i svenska.

– Den bygger på två olika insatser. Den ena är konversationsträning via möten med språkmentorer. Den andra är träning av presentation inför grupp.

Som språkmentorer engageras volontärer som vill arbeta långsiktigt och inspirera deltagarna i sin utveckling.

– Jag började arbeta med it, men insåg att jag hellre vill arbeta med människor.

Det säger Philip Palmkron. Han år 31 år, bor i Lund och arbetar som språkmentor i Eos Cares.

Hur kom det sig att du blev du språkmentor?

– Jag har alltid varit intresserad av språk – inte minst de skandinaviska språken. När Eos Cares sökte praktikanter kändes det naturligt att anmäla mitt intresse.

Just nu arbetar Philip med fem språkgrupper. Varje grupp är nivågrupperad och består av till tre till fem personer. De flesta deltagare har arabiska eller dari som modersmål.

– Varje lektion har ett tema. Ett exempel är hur man skriver sms och e-brev på svenska. En annan lektion kan handla om de olika grader av tack som används i Sverige.

Stor bredd av erfarenheter

Under lektionen uppstår samtal och diskussioner om och kring ämnet. Därmed får deltagarna möjlighet att träna och utveckla sina kunskaper i svenska.

– De träffar flera olika språkmentorer och erbjuds på så sätt en stor bredd av ämnen, lärare och lektioner.

Flera av deltagarna kombinerar Språkaccelarator med traditionell undervisning inom Svenska för invandrare (SFI).

– Många frågar efter skrivövningar, så nu arbetar jag med att komplettera den muntliga utbildningen med det.

Vad ger det dig att vara språkmentor?

– Jag lär mig mycket i möten med andra människor och kulturer. Nyligen fick jag veta att det är vanligt i afghansk kultur att måltider intas under tystnad. Syftet är att se till att sinnena är fullt fokuserade på maten. Det kände jag inte till tidigare.

En annan insikt Philip Palmkron har fått är hur komplicerat ett språk är för den som ska lära sig det från grunden.

– När man talar sitt modersmål sker det mesta med automatik. Men för den som börjar lära sig ett språk är nästan ingenting självklart. Ord, meningsbyggnad, grammatik – allt måste läras från början. För många är det en rejäl utmaning, och det är viktigt för mig som språkmentor att ha förståelse för det.

Är du intresserad av att bli språkvolontär i Eos Cares? Anmäl dig här.

Text: Henric Lindqvist
Bilder: Eos Cares och Philip Palmkron

Alla nyheter