10 June

Uppdraget: få ännu
fler att rösta i höst

– Många nyanlända i Lund vet inte att de har rätt att rösta, känner inte till hur man gör och saknar kunskaper om vilka partier som finns i Sverige. Det vill vi ändra på, säger Sarah Kahal, gruppchef på Eos Cares.

Den 11 september är det val i Sverige. Att rösta är att ta ställning, påverka samhället och bidra till att demokratin står stark.

– Ett av målen från Lunds kommun är att höja valdeltagandet bland invandrare som har rösträtt. Ett annat är att öka kunskapen om demokratiska principer och processer.

Många förknippar ordet nyanlända med människor som nyligen kommit till Sverige från länder utanför Europa, såsom Syrien och Afghanistan.

– Det är en viktig målgrupp för projektet, men vi vänder oss också till EU-studenter och invandrare från resten av världen.

Eos Cares uppdrag är att informera om varför det är viktigt att rösta, vad ett svenskt kommunval innebär, hur man röstar och så vidare.

– Vi arbetar på bred front. Bland aktiviteterna kan nämnas lunchträffar, seminarier, frågestunder med politiker och familjefester med demokratitema.

Projektet är partipolitiskt neutralt.

– Vi har tagit kontakt med alla partier i Lund på samma sätt, och driver projektets aktiviteter i en neutral roll.

Vilket är det övergripande målet med projektet?

– Att nyanlända inom kommunen ska känna sig som samhällsmedborgare i sitt nya hemland, säger Sarah Kahal.

Rösta 2022 – exempel på aktiviteter

• Lunchinformation på Komvux för nyanlända
Arrangeras en gång i veckan. på olika språk – såsom arabiska, dari, turkiska och kurdiska.

• Informationsmöten om politik
Vad är en demokrati – och varför ska just jag rösta? Arrangeras en till två gånger i månaden i Eoshallen.

• Lunchträffar med gästtalare
Har genomförts vid en handfull tillfällen i Eoshallen och på Stadsbiblioteket. Seminarierna hålls på Engelska.

• Fredagsträffar i Eoshallen med representanter från politiska partier
Besökarna kan ställa frågor. Alla partier som är verksamma lokalt har blivit inbjudna.

• Familjefester i Eoshallen med demokratitema
Cirka 500 deltagare per gång. Bord med representanter från de politiska partierna samt ett låtsasval, där deltagarna får prova på att rösta. Barnaktiviteter i B-hallen. Den första familjefesten arrangerades 26 mars och den andra 26 maj.

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos

Alla nyheter