09 August

Nils Gjörup förstärker
kansliet som projektledare

Nils Gjörup har redan många titlar på sitt Basket-CV. Från och med måndag 15 augusti kan han lägga till projektledare i IK Eos. Nils kommer nämligen att arbeta deltid (25 procent) på Eos kansli med uppgifter inom administration och organisation.

Nils ska kombinera arbetsuppgifterna med sin pågående utbildning till lärare, liksom uppdraget som spelare i herrlaget samt coach för ett ungdomslag.

– Det känns mycket bra. Jag och kollegerna på kansliet känner Nils väl och vet att han kommer att bidra med mycket, säger Björn Göransson, Eos klubbdirektör.

Varmt välkommen till Eos kansli, Nils!

Alla nyheter