12 September

Ministern tog del av
Eos sociala arbete

Den 9 augusti var integrations- och migrationsminister Anders Ygeman i Lund. Syftet med mötet i Eoshallen var att få information om den värdedrivna basketklubbens erfarenheter av att stödja och hjälpa nyanlända.

Besöket ingick i ministerns sommarturné i Skåne.

– Anders Ygeman hörde av sig till oss och frågade om det fanns något bra exempel på idrott och integration i kommunen. För mig finns inget bättre exempel än Eos sociala arbete, säger Sebastian Jaktling, 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Vid mötet fick Anders Ygeman en överblick över Eos arbete med att stötta nyanländas etablering i Lund. (Mer om programmet finns här intill.)

– Mycket värdefullt att vi, våra medarbetare och samarbetspartners kunde berätta för den högst ansvarige i landet om våra erfarenheter och lärdomar inom området, säger Axel Wallin, social hållbarhetchef i IK Eos.

Självständig gren

Rollen i Kultur- och fritidsnämnden har gjort att Sebastian Jaktling på nära håll kunnat följa hur fler och fler idrottsföreningar i Lund har utvecklat sociala verksamheter.

– Det som är unikt med Eos är att klubben har skapat en ny och självständig gren av verksamheten som helt och hållet fokuserar på sociala insatser. Därmed står dörrarna till hallen öppna även för dem som inte håller på med basket. Det är en stor styrka.

Sebastian Jaktling lyfter särskilt fram språkcaféerna för nyanlända och internationella studenter.

– Vi vet att språket är nyckeln till framgångsrik integration. Och sociala sammanhang är i sin tur mycket betydelsefulla för språkutvecklingen.

Uppskattat besök

Vilket var då Anders Ygemans samlade intryck av dagen i Lund?

– Han var mycket nöjd, uppskattade upplägget med personliga berättelser och ser Eos som ett bra exempel på hur idrottsrörelsen kan delta aktivt i integrationsarbetet. Det var inspirerande för oss som lokala företrädare att lyfta fram exempel som kan vara intressanta för hela landet, säger Sebastian Jaktling.

För Eos var besöket en energikick.

– Det är glädjande att vårt arbete är uppskattat, betraktas som nyskapande och väcker intresse även på riksplanet, säger Axel Wallin.

ANDERS YGEMANS BESÖK I EOSHALLEN
– DET HÄR STOD PÅ PROGRAMMET

Under en fullmatad timme i augusti fick integrations- och migrationsministern Anders Ygeman veta mer om IK Eos sociala arbete. Så här såg programmet ut.

• Eos klubbdirektör Björn Göransson hälsar välkommen och presenterar den värdedrivna basketklubben.

• Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman berättar varför han valde att besöka IK Eos och Eoshallen.

• Axel Wallin, social hållbarhetschef i Eos, presenterar föreningens arbete med att stötta nyanländas etablering i Lunds kommun.

• Eos medarbetare och samarbetspartners delar med sig av sina erfarenheter.
– Waed Al Hariri berättar om hur ett möte med en svensk familj gav henne energi för att lära sig svenska och bli en del av lokalsamhället.
– Rozba Chekho beskriver tillvaron när SFI-studier är den enda dagliga sysselsättningen.
– Ahmad Alkaddah tar upp stressen av att leva med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
– Ulrika Anzén talar om vad bristen på sysselsättning för nyanlända innebär för familjer och barns uppväxtvillkor.

• Rundvandring och fotografering i Eoshallen.

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos

Alla nyheter