01 December

Hemspråk + idrott
= framgångsrecept

Först lektioner i arabiska, turkiska eller dari – sedan basket, bollkul eller gympa. Varje söndag lockar Eos Cares och Lunds kommun ett 100-tal barn i åldrarna 6–14 år till Fäladsgården. Konceptet har blivit en succé – och nu utökas det till att även omfatta föräldrarna.

Ahmad Al-Khaddah är gruppchef Eos Cares och ansvarig för undervisningen i arabiska.

– Vi valde söndagar eftersom barnen och de flesta föräldrar är lediga då. Det underlättar vid exempelvis lämning och hämtning.

Ökad motivation

Hur uppstod idén att kombinera hemspråk och idrott?

– Det är viktigt med fysisk träning. Samtidigt ville vi öka barnens motivation att delta i hemspråksundervisning. Goda kunskaper i modersmålet underlättar även när barnen lär sig svenska.

Att lära sig sitt modersmål är en rättighet som är inskriven i FN:s barnkonvention.

– Utöver hemspråk undervisar vi barnen i värderingar, exempelvis att respektera andra människor och vad det innebär i praktiken.

Eos Cares anställda finns både i klassrummet och i sporthallen.

– Antingen är man lärare i språk eller i idrott.

Söndagarna på Fäladsgården inleds med språkundervisning i två timmar.

– Sedan är det full fart i idrottshallen i en timme.

Stöd till föräldrarna

I september i år inledde Eos Cares och Lunds kommun en försöksverksamhet som är kopplad till hemspråksundervisningen.

– Den innebär att föräldrar till de barn som har dari som hemspråk samlas i en annan lokal på Fäladsgården, säger Ulrika Anzén. Hon arbetar som samordnare på socialförvaltningen i Lunds Kommun.

– Vi erbjuder ett stöd till föräldrarna. Det handlar bland annat om att hjälpa till med att fylla i de formulär och blanketter som kommunen och olika myndigheter efterfrågar. Just nu har vi en föräldrakurs på dari för de afghanska föräldrarna. Den heter Alla Barn i Centrum (ABC).

Mellan 15 och 20 föräldrar kommer till Fäladsgården varje söndag.

– Nästa steg är att utöka föräldrastödet så att det även omfattar föräldrar med arabiska och turkiska som modersmål.

Ulrika Anzén är positiv till den här formen av hemspråksundervisning.

– Språk och idrott är en utmärkt kombination. Och vi vet att det är lättare för barnen att lära sig saker när de är fysiskt aktiva.

Samarbetet mellan kommunen och Eos är fungerar bra.

– Vi kompletterar varandra. Båda parter kan göra mer för fler när vi samarbetar.

Vad tycker barnen om konceptet?

– Vi får massor av positiv återkoppling. Många barn säger att de har fått nya vänner tack vare söndagsträffarna, säger Ahmad Al-Khaddah.

Och föräldrarna?

– Vi upplever ett stort engagemang. De som vi har talat med är nöjda med verksamheten och frågar hur det går.

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos

Alla nyheter