09 October

1 plus 1 blir 3 för inter-
nationella Lundabor

– Eos och ICHL kompletterar varandra. Eos fokuserar på sociala aktiviteter och vi på event och information som gör det enklare att ta sig fram i det svenska samhället, säger Martina Åkerlund, kommunikationsansvarig på International Citizen Hub Lund (ICHL).

Nyanlända. Forskare. Specialister. Medföljande. Lund är en av Sveriges mest internationella städer.

Social Hub är den engelskspråkiga enheten inom Eos Cares.

– Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för språkutveckling och social inkludering, säger Susanne Roosen-Runge, ansvarig för Social Hub.

Aktiviteterna är gratis och öppna för alla.

– Language Cafés, Local Discoveries, Get in touch, yoga och matlagningsträffarna Cook-along är exempel på aktiviteter som lockar många internationella besökare.

Susanne Roosen-Runge tog nyligen initiativ till aktiviteten ”Get in touch and grow your network”, som äger rum en gång i veckan i Stadshallen.

– Vi bjuder in olika organisationer eller medarbetare från arbetsgivare. Före och efter en kort presentation har besökarna möjlighet att mingla och ställa frågor.

Samarbete ger helhet

Lunds kommun startade ICHL 2015.

– Vår huvudmålgrupp är medföljande till de forskare och andra specialister som kommer till Lund för att arbeta på universitet, universitetssjukhuset, ESS, Maxlab, Sony, Axis, Ideon och andra verksamheter, säger Martina Åkerlund.

ICHL var först i Sverige med att fokusera på medföljande och deras behov. I dag är verksamheten, som lockar människor från hela Skåne med internationell bakgrund, en förebild för många kommuner och regioner runt om i landet.

– Runt 2 500 personer deltar varje år.

ICHL arrangerar två till tre event per vecka, leder välkomstmöten och välkomnar fyra grupper per år i karriärutbildningen Kick-Start Program.

– En viktig del i vårt uppdrag är att informera om hur samhället och myndigheter fungerar och vilka möjligheter till vidareutbildning som finns för medföljande. I höst kommer vi att presentera oss på ”Get in touch and grow your network”.

– Vi i Eos kommer att berätta om våra aktiviteter och möjligheten att engagera sig i verksamheten. Det finns även planer på ett gemensamt event med syftet att rekrytera svenska konversationsledare till språkcaféerna, säger Susanne Roosen-Runge.

Social Hub och ICHL har en gemensam mission.

– Vi vill båda det bästa för människor med internationell bakgrund som bor i Lund, säger Martina Åkerlund.

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos och ICHL

Alla nyheter