17 April

Ny förening för
nya Lundabor

Interkultur. Så heter den förening som tar över Eos Cares verksamhet för nya Lundabor – från kulturaktiviteter till språkträning. Verksamheten är redan i gång, och har fått en flygande start. Interkultur har redan 600 medlemmar.

Sedan 2016 har Eos Cares arbetat för att samla nya Lundabor genom olika slags aktiviteter.

– Eos Cares har bedrivit en omfattande stödverksamhet för målgruppen, men det har inte varit målgruppens egen organisation. Nu ser vi att det finns förutsättningar för verksamheten att stå på egna ben, säger Gunnar Westling, ordförande i IK Eos.

Vilken är grundtanken bakom Interkultur?

– En egen förening gör att nya Lundabor på ett bättre sätt kan bjudas in till att bli medlemmar, och till att engagera sig ideellt för att utforma innehåll som motsvarar deras behov och intressen.

Eos kommer även fortsättningsvis att vara en drivkraft för social utveckling i Lund.

– Men det sker genom att skapa möjligheter för Interkultur och andra sociala föreningar att utvecklas, inte genom att själv ha en stor organisation som utför det praktiska arbetet. På detta sätt minskas den administrativa bördan. Därmed blir det enklare för styrelsen att fokusera på kärnverksamheten basket.

Nya Lundabor och brobyggare

Interkultur har två målgrupper. Den ena är Nya Lundabor, det vill säga personer som håller på att etablera sig i eller omkring Lund. Den andra är brobyggare.

– Det är samhällsengagerade personer som redan är etablerade i lokalsamhället och som på olika sätt vill träffa, stötta och lära känna nya Lundabor, säger Axel Wallin, social hållbarhetschef i IK Eos och ordförande i Interkultur.

Interkultur består av sex olika sektioner: arabisktalande (Al-Jasmin), turkisktalande (Anatolia), persisk-/daritalande (Raha,) ukrainsktalande (Ukrainian Unity), engelsktalande (Social Hub) och svensktalande (Kulturbro).

Bland sektionernas aktiviteter kan nämnas sociala och kulturella arrangemang, Interkultur-akademin (totalt 200 barn deltar varje helg i undervisning och idrott), Kulturbro (interkulturell mötesplats), språkträning, stödverksamhet samt möten med politiska partier.

Våren 2024 är verksamheten större än någonsin, tack vare aktiva sektioner.

– Sektionerna har många engagerade medlemmar, liksom egna styrelser som planerar aktiviteterna.

Den nya föreningen innebär dock inte att Eos upphör med insatser som gäller social hållbarhet.

– Tack vare stöd från Lunds kommun har vi möjlighet att hjälpa till och finnas med i bakgrunden på olika sätt även i år. Lägg till det att Eos kommer att fortsätta driva sociala projekt som gäller basket och annan idrott, säger Gunnar Westling.

Under våren har Axel och hans kolleger fem större projektansökningar på gång som gäller Interkultur.

– Projektledning är en av de kompetenser som vi bidrar med i övergångsfasen, säger Axel Wallin.

Vill du engagera dig i Interkultur?
Besök interkultur.nu

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos

Alla nyheter