Förälder

Riktlinjer för dig
som är spelarförälder

  • Jag är positivt inställd till mitt barns idrottande och hjälper honom eller henne att få en positiv upplevelse av basketen.

  • Jag visar intresse och frågar mitt barn vad som var roligast på träning och match.

  • Jag överlåter till coacherna att leda laget.

  • Jag berömmer och uppmuntrar i första hand ansträngningen – inte resultatet av den.

  • Jag är en förebild för mitt barn i kontakten med coacher, andra föräldrar, spelare, motspelare, domare och övriga funktionärer.