Jämställdhet & integration

Mångfald och lika
möjligheter för alla

  • Alla medlemmar i Eos har lika värde.

  • Alla medlemmar i föreningen har samma möjligheter att delta och utvecklas – oberoende av kön och etnisk eller kulturell bakgrund.

  • Flickor och pojkar har samma möjlighet till träning, matcher och turneringar.

  • Vid beslut och förändringar belyser vi tänkbara konsekvenser för flickor och pojkar samt kvinnor och män.

  • Det råder en jämn könsfördelning bland spelare i Eos. Föreningen arbetar aktivt för en jämn könsfördelning även bland förtroendevalda, ledare, coacher, domare, hallvärdar och representanter i olika arbetsgrupper.

  • Eos strävar efter att den etniska och kulturella mångfald som finns bland aktiva spelare ska återspeglas i föreningen i sin helhet.