Medlem

Riktlinjer för alla
– från ung till veteran

  • Vi strävar efter att vara positiva och konstruktiva när vi talar om, eller till, andra människor.

  • Vi uttrycker oss aldrig nedvärderande när vi talar om, eller till, andra människor.

  • Vi hälsar på varandra – oavsett om vi känner varandra personligen eller inte.

  • Vi anstränger oss för att lära känna spelare, ledare och föräldrar i de andra lagen.

Vår integritetspolicy

IK Eos följer lagstiftningen kring General Data Protection Regulation (GDPR). Vår integritetspolicy kan du ladda ned här:

Riksidrottsförbundets instruktion

RF har skrivit en instruktion för att tillvarata enskildas intressen vid behandling av datauppgifter. Vill du veta mer, kan du ladda ned den här: