Medlem

Riktlinjer för alla
– från ung till veteran

  • Vi strävar efter att vara positiva och konstruktiva när vi talar om, eller till, andra människor.

  • Vi uttrycker oss aldrig nedvärderande när vi talar om, eller till, andra människor.

  • Vi hälsar på varandra – oavsett om vi känner varandra personligen eller inte.

  • Vi anstränger oss för att lära känna spelare, ledare och föräldrar i de andra lagen.

Integritetspolicy
IK Eos följer lagstiftningen kring General Data Protection Regulation (GDPR). Vår integritetspolicy kan du ladda ner här intill.

Riksidrottsförbundets instruktion
Riksidrottsförbundet har skrivit en instruktion för att tillvarata enskildas intressen vid behandling av datauppgifter. Den kan du ladda ner här intill.