Övergripande mål

Dörren står öppen för dig
som delar våra värderingar

  • Eos ska erbjuda alla som delar våra värderingar att vara med i föreningen.

  • Eos ska aktivt arbeta för att värdegrunden sprids inom och utanför föreningen.

  • Eos ska erbjuda elitverksamhet på seniornivå – både på herr- och damsidan.

  • Eos ska ha en ungdomsverksamhet där alla får vara med, oavsett talanger och färdigheter.

  • Eos ska långsiktigt underhålla och utveckla Eoshallen.

  • Eos ska verka för att Lundaspelen håller en hög organisatorisk kvalitet och fortsätter att vara en av Europas största basketturneringar för klubblag.

  • Eos ska ha en ekonomi som bygger på sunt förnuft och långsiktigt tänkande.