Övergripande mål

Dörren står öppen för dig
som delar våra värderingar

  • Eos erbjuder alla som delar våra värderingar att vara med i föreningen.

  • Eos arbetar aktivt för att värdegrunden sprids inom och utanför föreningen.

  • Eos erbjuder elitverksamhet på seniornivå – både på herr- och damsidan.

  • Eos har en ungdomsverksamhet där alla får vara med, oavsett talanger och färdigheter.

  • Eos underhåller och utvecklar Eoshallen långsiktigt.

  • Eos verkar för att Lundaspelen håller en hög organisatorisk kvalitet och fortsätter att vara en av Europas största basketturneringar för klubblag.

  • Eos har en ekonomi som bygger på sunt förnuft och långsiktigt tänkande.