06 February

Lundauppropet syns
på Lunds annonstavlor

I Eos sociala program Eos Cares ingår projektet Lundauppropet. Denna vecka syns Lundauppropet på annonstavlor i Lund. Syftet med projektet är att utveckla en bostadsförmedling för privatpersoner som vill hyra ut rum eller lägenhet i andra hand till nyanlända.

Projektet är ett samarbete med Lunds kommun, som den här veckan genomför en kampanj på annonstavlor runt om i staden. En högaktuell fråga är att försöka hitta boendelösningar för det 60-tal ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år eller blivit åldersuppskrivna, och som fortfarande inte fått besked om uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari att dessa ska ges möjlighet att stanna i kommunen, men att detta i sådana fall behöver ske genom civilsamhällets försorg. På www.lundauppropet.se har vi lagt upp en artikel som beskriver bakgrunden till beslutet och hur Lundauppropet samarbetar med Rädda Barnen för att hjälpa de ungdomar som har störst akut behov.

Lundauppropet
60-tal ungdomar i behov av boende

Alla nyheter