22 May

Eos integrationsarbete får
stort bidrag från Vinnova

Eos har mycket glädjande beviljats stöd från Vinnova inom utlysningen Social Innovation - Steg 2. Bidraget innebär att projektet ”Eos Cares - En skalbar modell för idrott & integration” kan fortsätta i två år till, och verka för att Eos integrationsarbete ska uppmärksammas inom idrottsrörelsen och spridas till andra föreningar som vill utveckla sitt sociala engagemang. I projektet samverkar Eos med Skånes Basketbollförbund (SkBBF) och Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF).

Sedan 2016 har Eos utvecklat integrationsprogrammet Eos Cares, i syfte att öppna upp föreningen för alla medborgare och samhällsgrupper i Lund samt att utveckla Eoshallen till en mötesplats för integration och sociala aktiviteter. Inom programmet bedrivs ett stort antal verksamheter, bl a språkcaféer, familjeaktiviteter, utflykter, seminarier, matlagningsträffar och basketträning för nybörjare. Under hösten 2018 medverkade över 1200 unika personer i Eos Cares aktiviteter, vilket sannolikt gör det till Sveriges största integrationsprogram som bedrivs av en medelstor idrottsförening.

Vinnova-projektet bygger på två metoder för hur idrottsrörelsen kan bidra till integration, som har utvecklats av Eos resp SkBBF:

 • Idrottsföreningen som mötesplats
  Idrottsföreningen som mötesplats innebär att en förening öppnar upp verksamheten för aktiviteter som går utöver den traditionella kärnverksamheten, och på detta sätt ställer föreningens gemenskap till förfogande för medborgare som drivs av sociala behov snarare än idrottsintresse.

 • Partnerföreningar i utsatta områden
  Partnerföreningar i utsatta områden innebär att en idrottsförening, ett idrottsförbund och en skola ingår ett samarbete för att etablera permanent och kvalitativ idrottsverksamhet för barn och ungdomar i områden som saknar ett aktivt föreningsliv. Metoden bygger på en ny affärsmodell för föreningar som har samhällsnytta som huvudsyfte snarare än som en bieffekt av att utveckla idrottsfärdigheter.

Dessa ska skalas upp och spridas genom ett kommunikations- och påverkansarbete som innefattar sju områden:

 1. Involvering av externa organisationer i integrationsaktiviteter
 2. Genomförande av externa seminarier och events samt medverkan i mötesplatser för diskussioner om samhällsutveckling
 3. Påverkansarbete gentemot stakeholders inom idrott & integration
 4. Rekrytering av partners för nationell uppskalning
 5. Samverka med andra föreningar och förbund som initierar sociala initiativ
 6. Akademisk samverkan
 7. Aktivt kommunikationsarbete med bas i metoderna och punkterna ovan

Ett första exempel på aktiviteter som ingår i projektet är de s.k. ”Eoshallen Friday Nights”som genomförs tillsammans med Lunds kommun nu under sommaren. Under sex fredagkvällar kommer Eoshallen att öppnas upp som ett aktivitetshus för ungdomar, med möjlighet att prova på olika idrotter, hänga och ta del av olika former av underhållning.

För den som är intresserad av att lära sig mer om projektet finns två möjligheter:

Alla nyheter