11 December

Axel Wallin tilldelas Idrottsgillets Stora Pris

”Eos Cares startades i januari 2016 som en social verksamhetsgren inom IK Eos. Axel Wallin är projektledare och han var den drivande kraften från början och är det fortfarande. Programmet är idag en kraftfull aktör inom integration och social etablering, och ett unikt exempel på hur en idrottsförening kan växa med ett socialt ansvarstagande.”

Så lyder motiveringen till Lunds Idrottsgilles Stora Pris 2019 som alltså tilldelas IK Eos Axel Wallin, programansvarig för Eos Cares och f.d. tränare för Herrlaget.

Lunds Idrottsgille är en idéell förening som samlar ett stort antal ledande företrädare för idrottsrörelsen i Lund, både nutida och genom historien, som träffas regelbundet för att följa utvecklingen och utbyta erfarenheter mellan idrotter.

– Givetvis är jag mycket hedrad över priset, och särskilt kul är att jag kanske är den förste som får det för ett arbete som inte är primärt inriktat mot själva spelplanen. Som vårt land utvecklas är det viktigt att idrotten kan erbjuda en gemenskap som är öppen för alla, och jag är jätteglad för att detta uppmärksammas av Idrottsgillet, säger Axel Wallin.

Med utmärkelsen är Axel i gott sällskap, tidigare pristagare är bl a MFF-backen Behrang Safari, boxningsvärldsmästaren Anna Laurell samt vår egen Peter Kozak som fortfarande leder poängligan i Eos maratontabell.

Eos lyfter på hatten och gratulerar Axel!

Alla nyheter