01 December

”Ingen vet när vi kan
återvända till Ukraina”

– De flesta jag känner vill resa hem så snart som möjligt. Men det är mycket svårt att leva i Ukraina just nu – inte minst när det gäller el och annan infrastruktur. Ingen kan säga när det blir möjligt för oss att återvända till vårt hemland, säger Oleksandra ”Sasha” Panasenko.

Hon är 28 år och har en Master i journalistik. Tidigare arbetade Sasha som tv-reporter i Ukraina. Hon är en av de fem personer som är anställda av IK Eos för att bemanna Mötesplatsen för ukrainare, som finns nära Filmstaden.

– Just nu befinner sig omkring 400 ukrainare i Lunds kommun. Runt 300 av dem bor i tätorten och resten finns i Dalby, Veberöd och andra närliggande byar. Min uppskattning är att mellan 90 och 95 procent av alla ukrainare i kommunen är kvinnor och barn.

Ett stort antal män kämpar för Ukraina i kriget, men också en hel del kvinnor.

– Män mellan 18 och 60 år deltar i stridande förband. I den ukrainska armén finns även 57 000 kvinnor, varav cirka 32 000 är i fält.

Privatekonomi – en trång sektor

Hur ser situationen ut generellt sett för ukrainarna i Lunds kommun hösten 2022?

– Det har hänt en hel del sedan i våras. De flesta har fått bostäder, antingen separat eller tillsammans med andra ukrainare. Och åtta av tio lär sig svenska.

Sedan i juli i år gäller Massflyktingsdirektivet för ukrainare i Sverige.

– Det innebär bland annat att de som behöver bostäder vänder sig till Migrationsverket, som i sin tur anvisar till Lund, säger Malin Ljungberg, samhällsvägledare på medborgarcenter i Lunds Kommun.

Privatekonomin är fortfarande en trång sektor för de flesta ukrainare i Lund.

– Det är svårt att klara sig på 61 kronor per dag, säger Sasha Panasenko.

Omkring 15 procent av ukrainarna är i arbete.

– Därmed är det många som behöver hjälp med mat, husgeråd och möbler. Vi på mötesplatsen hjälper till så gott vi kan.

Mat, kultur och information

Mötesplatsen för ukrainare i Lund har mellan 40 och 50 besökare per dag.

– Vi bjuder på mat och fika. Dessutom informerar vi om allt från hur man reser med Skånetrafiken till hur man skriver ett cv.

En annan viktig del av verksamheten är olika aktiviteter inom kultur och handarbete.

– Vi tillverkar bland annat dockor för att samla in pengar till Ukraina – och varje torsdag är det filmvisning.

Sasha och fyra andra kvinnor från Ukraina arbetar på mötesplatsen. Det är anställda av Eos och arbetar 75 procent.

– Vi finns på mötesplatsen måndag till fredag enligt ett schema.

Malin Ljungberg ger samhällsvägledning på mötesplatsen för ukrainare.

– Kom vidare är ett stöd för nyanlända som behöver hjälp med myndighetskontakter.

Projektet innebär att ukrainare och andra nyanlända i Lunds kommun får råd och information om exempelvis ansökningar som gäller förskola, skola och skolskjuts.

– Ett viktigt mål med Kom vidare är att ge stöd till nyanlända när det behövs som mest. Då klarar sig de flesta på egen hand nästa gång, säger Malin Ljungberg.

Text: Henric Lindqvist, CopyBoost
Bilder: IK Eos

Alla nyheter